NIEUWS

Wanneer al deze speculaties in verband worden gebracht met het feit dat er in de toekomst zeker zowel Magistraat-Zonen als Leraar-Zonen van de Triniteit zullen verschijnen, en wanneer zij gecombineerd worden met de expliciete belofte van de Schepper-Zoon om eenmaal terug te keren, wordt Urantia een planeet met een onzekere toekomst en een van de interessantste en boeiendste werelden in het hele universum Nebadon…Blz 1025.4

Copyright © 2011 [Stichting Triniteit KvK-Nummer 53039416] Laatst bijgewerkt: 22 AUGUSTUS 2011

NIEUWS WEEK 34

ACTIVITEITEN: Deze week 34 gaan we verder met vorm te geven aan de activiteiten voor de rest van het jaar. Zo zijn we druk bezig met het maken van posters en flyer's en gaan we kijken of we de activiteit van 28 oktober nog wat uitgebreidener kunnen maken. We zouden graag de chocolade party op kleine schaal die dag willen uitproberen.

De rest van het jaar 2011 zullen we ook nog drie andere activiteiten organiseren. Zo zal het Amazoneteam op 11 november en 17 december 2011 haar project voor de inheemse bevolking van de Amazone van Peru presenteren aan de inwoners van Euregio Maasvallei. In combinatie met een Latijns-Amerikaanse ambiance en een chocolade party, zal er een onvergetelijke avond van gemaakt worden. Vooral de mayadrank; LINK is een nieuw initiatief en zal bij succes vaker ingepland worden om onderdeel uit te maken van al onze toekomstige activiteiten.

OVER TRINITEIT: Vorige week hebben we onze website qua teksten veranderd. Zo hebben we onze profielschets wegens koersveranderingen aangepast en up to date gemaakt. Voorheen stond er de visie van een nog op te richten stichting. Nu hebben we de teksten zo aangepast om de visie van de bestaande stichting weer te geven.

HET URANTIA BOEK: De uitleg over het Urantia Boek; met uitzondering van onze homepage is op onze website veranderd. Deze visie is 100% aangepast en in opdracht van de stichting herschreven om een frisse blik te werpen op het algemene beeld van het Urantia Boek. Dit is onze eerste visie en zal om deze reden met de tijd regelmatig geüpdatet worden; indien noodzakelijk. Comments van Urantia Boek lezers zijn van harte welkom en kunnen meegenomen worden in de aan te passen tekst.

BLOG: De Stichting Triniteit heeft sinds kort een blog. Deze blog staat nu nog alleen op facebook en was dagelijks tot aan de vakantieperiode, maar zal vanaf week 36 wekelijks op deze website komen te staan. In plaats van fictief zal er meer de focus gelegd worden op spirituele en maatschappelijke vraagstukken en de visie van het Urantia Boek daarop als alternatief en leidraad.

ALCANDER: Alcander is de Stichting Triniteit aan het helpen vrijwilligers te zoeken. We hebben ons ingeschreven en de vacatures zullen in week 36 op beide websites te zien zijn. Zo zoeken we vrijwilligers voor het Amazoneteam. In week 44 gaat de stichting collecteren voor haar projecten en daarvoor zoeken we een collectecoördinator, collectanten en vrijwilligers voor het Amazoneteam die 1 keer per maand bij elkaar willen komen voor planning en uitvoering en iedereen is van harte welkom!

Sinds 2 juli 2011 hebben we ook onze eigen facebook community-pagina. Je kunt ons ook vinden op de reguliere pagina door ons te zoeken onder de naam van de Stichting Triniteit. Met de tijd zullen we alleen maar gaan werken met de community pagina om onze reguliere pagina niet teveel te belasten met updates.